Hermelin Arbaux, M., editor. Desastres De Origen Natural En Colombia 1979-2004. Editorial EAFIT, 2005, https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial/catalog/book/47.